Vores juridiske specialister

Selina Regina Nielsen

Partner, Socialrådgiver

Jeg er uddannet socialrådgiver og Social -og sundhedesassistent og arbejder i psykiatri og botilbud. Oprindelig bankassistent i Tanzania og havde uddannet mig i IT og business administration i Manchester.Jeg taler fire sprog og har i flere år arbejdet som freelance Swahili Tolk ved Dansk Flytninge Hjaelp (DRC), Tolk og Tolkservice. Udover dette har jeg arbejdet som støtteperson i et jobcenter, samt kontormedhjælper. Jeg har været i praktik som myndighedssagsbehandler i Ungeteamet, Jobcenter Haderslev.

Kontakt

tel. +4522309448
selina@secobe.dk

Andre specialister