Forside

VELKOMMEN TIL SECOBE

Hos Secobe arbejder vi med at støtte multietniske familier, så de ikke oplever kulturelle misforståelser i det danske samfund. Vi tilbyder forebyggende indsatser og effektive foranstaltninger til kommuner. Servicelov § 11, § 52. § 52. stk.3. nr 6.

FamilieKonsulent

  • I Familiebehandling har vi fokus på relationelrådgivning.
    Vores ydelse er målrettet familier, der oplever forskellige kulturelle udfordringer.
  • Vi støtter familier med at udvikle deres forældreevne og rådgiver med vejledning til videre udvikling og trivsel.

Pædagogisk Støtte

Praktisk/Pædagogisk støtte: Vi kommer i hjemmet for at hjælpe med planlægning. Vi  støtter og vejleder med praktiske opgaver i hjemmet,  bl.a struktur og ADL -støtte.

Vi tilbyder undervisningsforløb, hvor forældre modtager redskaber til at støtte deres barn, som har behov for særlig støtte.

Vi yder konsulentbistand til samlivsproblemer.

Råd & Vejledning

  • Personstøtte-ordning til barn/unge: Vi rådgiver familier om et barns/den unges fritidsaktiviter og  støtter den unge med skoleproblematikker, herunder forebygning af fravær og de sociale problematikker.

KontaktPerson Ordning

Vi støtter med ledsagning til læge, speciallæge eller  samtaler med det offentlige system.

Støtten kan f.eks være til en familie med et handicappet barn, som oplever begrænsninger i deres hverdag.

Vi støtter med at styrke de sociale kompetencer og opbygge relationer.

Vi støtter med at inddrage familie og netværk.

vores Værdier

Trivsel og Tryg

Det kan være meget overvældende at tilpasse sig en ny kultur. Secobe garanter en tryg professionel ramme.

Personlig Erfaring

Secobes konsulenter er selv multietniske og har selv skulle tilpasse sig i samfundet. Dette gør at vi er overbevist om at kunne tilbyde den bedste service.

Familien Først

Secobe sætter familien først og fokusere på de individuelles behov for god trivsel. Det er essentielt at alle i familier får den nødvendige opmærksomhed der kræves.

Tilpasning

Om det drejer sig om en enkelt person, eller en familie med flere medlemmer står vi altid parat med relevante ydelser, der er skræddersyet jeres budget.

Vi Sørger for dig

Hos Secobe er i vores prioritet. Folk bag Secobe har selv oplevet hvor vanskeligt det kan være at tilpasse sig en ny kultur og kan tale af ren erfaring