Familierådgivning old

Secobe tilbyder en forebyggende indsats til familier og enkeltpersoner. Formålet er at skabe tryghed og undgå kulturelle og sproglige misforståelser.

Familiekonsulent

Vores ydelse er målrettet til familier, der oplever forskellige kulturelle udfordinger. Vi tilbyder støtte til at udvikle deres kompetencer i samarbejde med deres netvaerk.

Paedagogisk Støtte

Støtte til etablering af hjemmestruktur og daglig trivsel. Ledsagerordninger til lægebesøg og andre offentlige myndigheder.

Råd & Vejledning

Rådgivning angående styrkelse af familiesamværet. Der tilbydes rådgivning og vejledning til familier med behov for særlig støtte til deres barn for eks. at undgå frivillig/tvangsanbringelse

Kontaktperson Ordning

Secobe tilbyder en kontaktpersonordning for både familier med børn og unge, samt enkeltpersoner med saerlige behov.

Kultur

Når vi taler om kulturforståelse mener vi en dyb og indviduel kulturforståelse af det enkelte menneskes baggrund. Kulturerne er alle forskellige, afhængig af hvilket land de udenlandske borgere kommer fra. Secobe understøtter med kommunikation og udbredelse af viden om den danske kultur til udenlandske familier.

En forebedret kulturforståelse er til stor gavn og gevinst for de enkelte familier og det danske samfund

Vores ydelser
Spørgsmål?

Anmod om et opkald ,vi ringer så hurtigst muligt.