Ydelser

Vi vil hjælpe dig

Vi garanter naturligvis fuld tavshedspligt

Vores Services

Nedenstående er en liste af ydelser Secobe tilbyder alle

Familiekonsulent

Vores ydelse er målrettet til familier, der oplever forskellige kulturelle udfordinger. Vi tilbyder støtte til at udvikle deres kompetencer i samarbejde med deres netværk.

Pædagogisk Støtte

Støtte til etablering af hjemmestruktur og daglig trivsel. Ledsagerordninger  til lægebesøg og andre offentlige myndigheder.

Råd & Vejledning

Rådgivning  angående styrkelse af  familiesamværet. Tilbydes familier der har behov for særlig støtte til deres barn, f.eks. for at undgå skolefravær. Formålet med vejledningen er at forebygge sociale problemer og støtte til opstart af fritidsaktiviter.

Kontaktperson Ordning

Secobe tilbyder en kontaktpersonordning for både familier med børn og unge, samt enkeltpersoner med særlige behov.

Oplæg

Secobe holder foredrag for indvandrer/flygtninge om forskellige problemstillinger, herunder familiestruktur og opdragelse. Secobe stiler en foredragsholder til rådighed.

Kort Sagt

Secobe tilbyder en forebyggende indsats til familier og enkeltpersoner. Formålet er at skabe tryghed og undgå kulturelle og sproglige misforståelser. 

Vores Motto

Sammen nedbryder vi  barrierer i samfundet. Secobe tror på, at alle mennesker har ressourcer, som kan anvendes. Alle kan bidrage med noget, hvis de får den rette hjælp og støtte. 

Vi inddrager netværket i processen.  Alle kan mere end de tror. Alle har potentiale til at udvikle sig. 

Vores Samarbejde

Det er vigtigt at få tilknyttet en fagperson, der indgår i en samarbejdsrelation. Vi sætter fokus på fælles interesse og fælles mål og finder derigennem frem til en ny måde at samarbejde på. Vi tilbyder et professionelt samarbejde da vi mener, at dette er vejen frem til etablering af et fællesskab. Formålet er at opnå trivsel og udvikling, som bidrager til positive resultater.

Vi tror på, at alle kan bidrage til samfundet med ressourcer. Vi tror på, at vores familier kan opnå et meningsfuldt liv og en bedre hverdag gennem rådgivning, støtte og vejledning. Vi arbejder med inddragelse af familie og netværk, hvor vi ser muligheder frem for begrænsninger.

Tavhedspligt

I Secobe vægter vi dit privatliv meget højt. Vi foretager ingen deling af personoplysninger. Vi som dataansvarlig, oplyser vi dig om dine rettigheder.

Tolkning

Hvilke sprog: dansk, swahili, engelsk. Vi garanterer tilfredshed og en god oplevelse.  I Secobe har vi tolke med de rette kompetencer, den nødvendige viden og kulturel forståelse. Vi yder fremmødetolkning ,video-og telefon tolkning.  Videotolkning foregår via vores skype/Zoom. Secobe yder bistand til enhver borger, uanset bopæl. Vi træffes døgnet rundt, når der er brug for vores service.

MentorOrdning

Vi tilbyder støtte til at blive mødestabil og deltage i skoleundervisning. Vi støtter med at styrke den unges/familiens ressoucer og kompetencer, så de får mulighed for at komme tættere på uddannelse. Via tæt kontakt med familier/den unge får vi et godt indblik i udfordringer og kan dermed give den rette støtte.

Kultur

Når vi taler om kulturforståelse mener vi en dyb og indviduel kulturforståelse af det enkelte menneskes baggrund.  Kulturerne er alle forskellige, afhængig af hvilket land de udenlandske borgere kommer fra. Secobe understøtter med kommunikation og udbredelse af viden om den danske kultur til udenlandske familier.

En forebedret kulturforståelse er til stor gavn og gevinst for de enkelte familier og det danske samfund.

%d bloggers like this: