Om os

Hvem Står bag Secobe

Mit navn er Selina Regina Nielsen. Jeg komme til Danmark  for 25 år siden fra Manchester men opvokset i  Tanzania. 

Jeg er uddannet socialrådgiver og Social -og sundhedesassistent og arbejder i psykiatri og botilbud. Jeg taler fire sprog og har i flere år arbejdet som freelance Swahili Tolk ved Dansk Flytninge Hjælp (DRC), Tolk og Tolkservice. Udover dette har jeg arbejdet som støtteperson i et jobcenter, samt kontormedhjælper. Udover dette har jeg været i praktik som myndighedssagsbehandler i Ungeteamet, Jobcenter Haderslev. 

Jeg kan bruge mine erfaringer som støtte kontaktperson til afhjælp familier eller den unge, så at alle komme godt i gang i den dansksystemet og danskesamfundet.

Jeg kan arbejde som tovholder, jeg har kulturforståelses i både den danske og den afrikanskekultur.

Desuden kan jeg være med som brobyggende for at undgå misfortåelser i forskellige sammenhæng.

Du kommer til at arbejde sammen med en ambitiøs person, som er bevidst om at sikre det viden i det socialfaglige arbejde. I Secobe  arbejde vi løsningsfokuserende tilgang.

Jeg brænder for at arbejde med mennesker, særligt at kunne være med til at motivere det enkelte individ på en respektfuld måde. Derudover stræber jeg altid efter at finde løsninger i forhold til borgernes ressourcer og derved skabe gode og positive resultater. Gennem flere års arbejde som tolk og frivillig i forskellige sammenhænge, gik det op for mig, at der er mange ting som flygtninge/indvandrere mangler viden og hjælp til. Den viden har jeg som indvandrer og tilflytter til Danmark. Jeg har været i situationen, hvor man er fremmed i et nyt land. Med mange års  erfaringer i det danske jobmarked samt arbejde med mennesker, anvender jeg denne erfaring til at hjælpe andre mennesker og udenlandske borgere, der har brug for støtte til at blive integreret i det danske samfund.

Jeg er motiveret  for at gøre en forskel og tror på, at alle kan bidrage, hvis de får den rette hjælp. At arbejde med ressourcesvage familier kræver tålmodighed, stor forståelse, mangfoldighed og rummelighed. Secobe vil sammen med den unge/familien hjælpe med at nedbryde tabu og undgå at indvandrer-flygtninge kommer i vanskeligheder, når de skal integreres i det danske samfund.

Oprindelig  bankassistent i Tanzania og havde uddannet mig i IT og business administration i Manchester.

Visionen

At vi finde løsninger sammen med familien med hjælp fra multikulturelle fagkonsulenter, som besidder de nødvendige sproglige kompetencer. 

Hvad er secobe

Secobe arbejder for at undgå tvangsfjernelse af børn, hjælpe ny-immigrerede familier og støtte dem.

Secobe er et ny-etableret firma, der er bygget op på basis af mange års erfaringer i arbejdet med flygtninge. Vi kender til problematikkerne, som familierne oplever.

Secobes multietniske familierådgivning ser på muligheder frem for begrænsninger. Sammen finder vi på løsninger, der hjælper familierne med at bidrage til samfundet.

Familien Først

Secobe sætter familien først og fokuser på de individuelle familiers behov for god trivsel. Det er essentielt, at alle i familien får den nødvendige støtte og opmærksomhed.

Trivsel og Tryghed

Det kan være meget overvældende at tilpasse sig en ny kultur. Secobe garanter en tryg og professionel ramme.

PersonLig Erfaring

Secobes konsulenter er selv multietniske og har selv skullet tilpasse sig samfundet. Dette gør, at Secobe er overbevist om at kunne tilbyde den bedste service.

%d bloggers like this: