Juridisk rådgivning

Udlændingeret

Vi hjælper med ansøgning om:

-Vi vejleder og rådgiver også om betingelserne.

-Vi udarbejder ansøgninger/ klager til Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet. 

Lejeret

Hos Secobe consulting hjælper vi både lejer og udlejer.

Er du lejer hjælper vi dig med:

Ansættelsesret

Vi hjælper dig med:

-Opsigelse/afskedigelse

-Ophævelse/ bortvisning
Bortvisning betyder at arbejdsgiver bringer ansættelsesforholdet til ophør med øjeblikkelig virkning.

Socialret

Vi er klar til at hjælpe dig med: 

Vi udarbejder klager til Ankestyrelsen