Familierådgivning

Secobe consulting tilbyder en forebyggende indsats til familier og enkeltpersoner. Formålet er at skabe tryghed og undgå kulturelle og sproglige misforståelser.

Familiekonsulent

Vores ydelse er målrettet til familier, der oplever forskellige kulturelle udfordinger. Vi tilbyder støtte til at udvikle deres kompetencer i samarbejde med deres netvaerk.

Paedagogisk Støtte

Støtte til etablering af hjemmestruktur og daglig trivsel. Ledsagerordninger til lægebesøg og andre offentlige myndigheder.

Råd & Vejledning

Rådgivning angående styrkelse af familiesamvaeret. Tilbydes familier der har behov for særlig støtte til deres barn, f.eks. for at undgå skolefravær. Formålet med vejledningen er at forebygge sociale problemer og støtte til opstart af fritidsaktiviter.

Kontaktperson Ordning

Secobe tilbyder en kontaktpersonordning for både familier med børn og unge, samt enkeltpersoner med saerlige behov.

Oplæg

Secobe holder foredrag for indvandrer/flygtninge om forskellige problemstillinger, herunder familiestruktur og opdragelse. Secobe stiler en foredragsholder til rådighed.