Articles

Hvornår skal jeg have en ansættelseskontrakt?

I Danmark skal man som ansat altid have en ansættelseskontrakt, uanset om man arbejder fuld tid eller deltid, er ansat på timebasis eller har en fast stilling. En ansættelseskontrakt er en skriftlig aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte, som beskriver vilkårene for ansættelsen. En ansættelseskontrakt skal indeholde oplysninger om løn, arbejdstid, ferie, opsigelse, sygdom, pension…

Læs mere
Hvad er lejers rettigheder?

Lejers rettigheder er en vigtig del af at leje en bolig, da de beskytter lejeren mod urimelige behandlinger og sikrer, at både udlejer og lejer er klar over deres forpligtelser og rettigheder. En af de vigtigste rettigheder for lejere er retten til en lejekontrakt. En lejekontrakt er en skriftlig aftale mellem lejeren og udlejeren, der…

Læs mere
Migranter og flygtninge – hvad er forskellen?

Både migranter og flygtninge er mennesker, der forlader deres hjemlande for at søge et bedre liv eller undslippe forfølgelse, krig eller naturkatastrofer. Men der er en afgørende forskel mellem de to grupper, når det kommer til deres juridiske status og beskyttelse i henhold til international lovgivning. En migrant er en person, der forlader sit hjemland…

Læs mere